مشتریان ارجمند جهت ثبت شکایات می توانید از راه های زیر استفاده بفرمایید :

 

  • آدرس : بلوار ناهارخوران – خیابان استرآبادی دهم – اوحدی یکم – ساختمان آفتاب – واحد یک
  • همراه : 09357489302